Privacy Policy

ONZE GEGEVENS:

Fleetwood
Meerbos 2 
B-9260 Wichelen 
klaas@fleetwood.be

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 maart 2021.
Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Hier kunt u lezen welke (klanten)gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring wensen te verbeteren. Zo weet u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid geldt voor de gegevens verzameld door Fleetwood.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verzameld worden bij Fleetwood.

 • Naam, aanspreking, adres;
 • Contactgegevens (e-mail, telefoon);
 • Bedrijf;
 • Functie
 • Taal

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse communicatiedoeleinden, doch enkel in een persoonlijke relatie met u. Uw gegevens worden niet aan derden bezorgd. Onder onze communicatie met u wordt onder andere begrepen: het voeren van correspondentie (zowel on- als offline), het sluiten van contracten, het versturen van offertes en/of het afhandelen van sollicitaties.

Wij kunnen de informatie die wij van u verzameld hebben, combineren met informatie die we uit andere bronnen verkregen (telefonisch, via e-mail, op beurzen of tijdens events). Hierdoor kunnen wij de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen wij ons contact met u beter en relevanter op u afstemmen, zowel on- als offline.

Wij kunnen ook informatie van u verzamelen die betrekking heeft tot het gebruik van onze online kanalen zoals onze website, onze Facebookpagina en andere online platformen, door middel van diverse technieken waaronder cookies die op uw computer worden geplaatst. (zie verder onder ‘Cookies’).

WAARVOOR WORDEN UW GEGEVENS GEBRUIKT?

Hieronder vindt u een overzicht van redenen tot het gebruik van uw gegevens door Fleetwood.

 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het beantwoorden van uw aanvragen, door onszelf of door externe partijen die bij de afhandeling van uw aanvraag betrokken zijn.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te contacteren voor een klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt om de dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet, mogelijk te maken (bvb. u te contacteren om bijkomende vragen te stellen)
 • Om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op welbepaalde formulieren op onze website, in schriftelijke mededelingen of via e-mail;
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt en geanalyseerd met betrekking tot uw interactie op onze website. Dit met het doel de navigatie en het gebruikersgemak te optimaliseren.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt om te reageren op uw (online)vragen over onze producten of diensten, om u informatie te verstrekken over onze producten en om onlineaanbiedingen te volgen;
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt om uw identiteit en financiële gegevens voor de betaling van onze producten en diensten te controleren;
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt om het gebruik van accounts te analyseren en te monitoren met als doel om fraude, terrorisme, bedrog, veiligheidsincidenten en criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten;
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt door Fleetwood voor marketingdoeleinden, als u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om periodiek e-mails te versturen met aanbiedingen van producten en diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan we menen dat deze voor u interessant zou kunnen zijn;
 • Uw gegens kunnen worden gebruikt om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden zoals vermeld op welbepaalde formulieren op onze website, in schriftelijke mededelingen of via e-mail;
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u persoonlijk uit te nodigen voor aankomende events, beurzen of andere activiteiten die voor u interessant zouden kunnen zijn

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is. Wanneer er geen enkele interactie meer is tussen Fleetwood en u als gebruiker worden de gegevens na 48 maanden automatisch verwijderd.

HET RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

U heeft als gebruiker op gelijk welk moment het recht de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren in te kijken en u kunt er steeds om vragen vergeten te worden.
Dit betekent concreet dat Fleetwood alle persoonsgegevens dient te verwijderen als dit door de gebruiker gevraagd wordt. Fleetwood heeft hiervoor één maand de tijd.

U kunt als eindgebruiker op eender welk moment uw toestemming om gegevens te bewaren opnieuw intrekken.

UW KEUZEMOGELIJKHEDEN

Wanneer wij uw gegevens verzamelen kunt u ons laten weten dat u niet wenst dat deze voor verder marketingcontacten worden gebruikt. U kunt tevens het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

DATALEKKEN

Fleetwood moet alle datalekken binnen de 72 uur melden bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens. U wordt als gebruiker op de hoogte gesteld van eventuele door ons gekende datalekken.

HOE WORDEN UW GEGEVENS GEBRUIKT EN GEDEELD ? 

Fleetwood kan uw persoonsgegevens delen met:

 • Bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen; of
 • Met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen, zoals Facebook
 • of andere sociale media als u ons gevraagd hebt om verbinding te maken met uw account;

Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn hosting van webservers, data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning en klantenservice. Deze bedrijven krijgen toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht noch verhuurd aan derden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken om ons beleid te handhaven, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving in ieder land waar wij entiteiten of filialen hebben. Zo kunnen we gevolg geven aan een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of regelgevende of overheidsinstantie. Wij kunnen gegevens ook openbaar maken in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten en belangen te beschermen.

In het geval dat de activiteiten van Fleetwood worden verkocht of samengevoegd met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekendgemaakt aan de adviseur van een potentiële koper en worden ze doorgegeven aan de nieuwe eigenaars van het bedrijf. In dat geval nemen wij de gepaste maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze policy.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN DIENST NIEUWSBRIEF

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Ook zal er een mogelijkheid voorzien zijn op onze website om u te allen tijde uit te schrijven op nieuwsbrieven.

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van cookies.
Het gebruik van cookies is een techniek om het websitegebruik te vereenvoudigen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. In deze bestanden wordt informatie over het bezoek aan de website bewaard.

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, of om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal toegankelijk zijn.
 • Functionele cookies: de functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om in te schrijven voor een nieuwsbrief zodat u niet telkens dezelfde verzoeken voorgelegd wordt.
 • Performantiecookies: deze cookies hebben als doel om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken, zoals bijvoorbeeld het aantal bezochte pagina’s, het aantal weergegeven foutmeldingen,… met als doel het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.

U kunt de cookies beheren door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies te aanvaarden van bepaalde websites. Het blokkeren van cookies kan gevolgen hebben voor het surfgemak en ervoor zorgen dat je surfervaring minder vlot verloopt.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen.De Fleetwood website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website van Fleetwood gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van Fleetwood(met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Fleetwood. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van Fleetwood geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

VEILIGHEID

Fleetwood spant zich in om de veiligheid van uw gegevens te verzekeren. Wij hebben redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. U dient er echter rekening mee te houden dat het internet een open systeem is en dat wij niet kunnen garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor ongepaste doeleinden te gebruiken.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Fleetwood is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en is evenmin verantwoordelijk voor de normen en praktijken inzake privacy van die derde partijen. Zorg ervoor dat u het relevante privacybeleid van die derden en hun websites leest en begrijpt alvorens u hun cookies aanvaardt en hun website bezoekt om er zeker van te zijn dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op klaas@fleetwood.be of +32 477 56 15 10.